Vystudovala SZŠ Nový Bydžov obor všeobecná sestra (1996), fyzioterapii na VOŠ Příbram (200O), fyzioterapii na UJEP Ústí nad Labem (2018). Od roku 2000 se aktivně věnuje fyzioterapii v ambulantní péči a od 2006 má osvědčení ministerstva zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Co ode mě můžete očekávat

K diagnostice, terapii a prevenci používám speciální techniky, většinou manuálního charakteru. Kterou z technik použiji, se vždy rozhoduji aktuálně, podle konkrétních potíží klienta.

Mým cílem je Vaše zdraví a spokojenost, proto přemýšlím o Vašich potížích komplexně a snažím se zjistit primární příčiny obtíží.

Protože fyzioterapie a obory s ní související se nepřetržitě dynamicky vyvíjí, je nezbytné celoživotní vzdělávání pomocí specializačních akreditovaných kurzů. Díky tomuto vzdělání a zkušenostem, se pro Vás snažím najít terapii na míru a maximálně se Vám přizpůsobit. Kladu důraz na vzájemnou motivaci a Vaši spolupráci a spoluúčast. Těší mě Vaše pokroky a ráda Vám pomáhám nastartovat a udržet si přirozený samohojivý proces vlastního těla.

Kurzy

Odborné konference a semináře